När behövs synkorrektion?

Suddig syn, huvudvärk och trötta ögon är tecken på att man behöver korrigera synen. 
Det finns fyra olika typer av synfel. Närsynt, översynt, åldersynt och brytningsfel som ibland kallas för astigmatism. Brytningfel är ett svenskt ord för astigmatism och är egentligen dålig översättning eftersom alla synfel bryter ljuset fel men det man menar med brytningsfel är astigmatism. Långsynt hör man ibland men det har ingenting med synen och göra utan har en helt annan innebörd. 
Man är antingen närsynt eller översynt vilka kan kombineras med brytningsfel och åldersynthet. När ögonklotet är för långt är man närsynt, för kort översynt. Är ögat mer kupigt horisontalt än vertikalt eller tvärt om har man brytningsfel. Åldersynthet är när linsen i ögat stelnar och tappar förmågan att ändra sin form.  Då ser man  inte längre på nära håll.
Det var glasögonoptikens ABC på några meningar. 


 

På äldre dar (60+) bör man kontrollera förekomsten av några vanliga ögonsjukdomar och det är tre färger som man ska ha i minnet. Grön, gul och grå. Ungefär 5% av befolkningen över 65 år har grön starr (glaucom). Synfältet minskar successivt och går inte att upptäcka på egen hand. Tidig åtgärd är mycket viktigt för bibehållen syn. Maculadegeneration (AMD) eller fel på gula fläcken gör att man tappar läsförmågan på grund av nedsatt funktion i det centrala seendet. Sämre synskärpa och krokseende är tidiga tecken. Undersökningar visar att drygt 20% över 70 år är drabbade och av dessa knappt 10% gravt synskadade. Båda tillstånden (grön och gul) har ärftliga faktorer men är även åldersrelaterade. Grå starr är den vanligaste ögonsjukdomen och tillhör mer det normala åldrandet. Sämre syn och mörkerseende samt bländningsbesvär är tidiga tecken. Prognosen är god och går att behandla framgångsrikt med ett kirurgiskt ingrepp som för övrigt är den vanligaste operationen i Sverige. Dessutom, den operation som ger mest nöjda patienter postoperativt. Helst ska man bara vara gul. Inte grön och helst inte grå, bara ha en gul fläck som fungerar. Ungefär vartannat år är det lämpligt att kontrollera synen.

Relaterat

Synundersökning för glasögon

Synundersökning för glasögon

I de allra flesta fall är en oskarp syn indikation på att man behöver glasögon. Man kan också ha symptom som huvudvärk, trötta ögon, gruskänsla eller sveda i ögonen.

Läs mer
Linsundersökning

Linsundersökning

Vid en linsundersökning ingår vanlig synundersökningen samt noggrann genomgång av ögats främre yttre del.

Läs mer
Ögonbottenundersökning

Ögonbottenundersökning

Hos oss kan du komplettera din synundersökning med ögonhälsoundersökning som även innehåller ögonbottenundersökning med ögonkamera och synfältsmätning.

Läs mer