Vi får dagligen frågan hur vi agerar i Corona och hur det påverkar oss. Hälsning sker bara verbalt. Desinfektionssprit går åt som aldrig förr. Alla kontaktytande instrument torkas av efter varje kund och personalens händer tvättas efter fysisk beröring. Eftersom vi har verksamhet med tidsbokning blir kundflödet jämnt fördelat över dagen och det är sällan trångt i butiken. Våra lokaler har ett effektivt ventilationssystem som byter ut all inneluft på ett par timmar. Kunder med önskemål om våra tjänster utanför ordinarie öppettider är välkomna och boka tid Mån-fred 8,00-9,00 samt 18,00-1900 och lördagar 8,30-10,00. Våra 4 optiker använder visir vid kliniska undersökningar samt plexiglasskiva när det är möjligt. Munskydd används på kundens begäran och hela personalen har genomgått antikroppstest, samtliga med negativt resultat. Paradoxalt nog har personalen aldrig varit så friska som 2020. Vi tror dock inte på reducerade öppettider och nedmonterad verksamhet. Med halverad besöksfrekvens i två månader våren 2020 och därefter normaliserat så är Optikbranschen trots allt inte särskilt utsatt.